Rauhoittumista ja palautumista sekä uusia oivalluksia!

Kurssilla laajennetaan tietoisuutta kehon viesteistä, tunteista ja mielen tiedostamattomasta sisällöstä. sekä rentoudutaan monipuolisilla psyykkisillä ja fyysisissä menetelmillä.

Tunneilla valitaan jokin stressaava aihe tai haastava tavoite, jota työstetään paperilla ja ohjatusti mielen assosiaatioiden, tunteiden ja kehotietoisuuden kautta. Tämän jälkeen stressiä puretaan erilaisten fyysisten harjoitteiden ja rentoutumisen avulla. Harjoitusten avulla voi oppia kuuntelmaan omaa itseä, sanoittamaan ja sietämään vaikeita tunteita, sekä löytämään uusia näkökulmia stressiin ja sen syihin. Tunnin lopuksi olo on rentoutunut ja levollinen.

Menetelmää voit käyttää:

 • Stressinpurkuun ja stressinhallintaan.
 • Tavoitteiden selkeyttämiseen ja saavuttamiseen.
 • Erilaisiin kysymyksiin.
 • Tunteiden ja ajatusten selkeyttämiseen.
 • Rauhoittumiseen ja rentoutumiseen.
 • Syvemmän kontaktin saamiseksi itsen eri puoliin.

Tunneilla stressiinpurkuun yhdistyvät:

 • Rentoutuminen.
 • Meditatiivinen liikunta.
 • Taide ja luovuus.
 • Mindfullness ja mindlessness.
 • Erilaiset psykologiset ja fysioterapeuttiset lähestymistavat.

Stressinpurun ja rentoutumisen ohjaaja

Sami Mänty-Aho on psykodynaaminen psykoterapeutti ja fysioterapeutti. Hän on harjoittanut ja ohjannut erilaisia kehomielen harjoitteita 30 vuoden ajan. Samilla on laaja-alainen koulutus erilaisista psykofyysisistä harjoitteista, meditatiivisista menetelmistä ja terapiatyöstä. Sami ohjaa myös Taijia Tapanilan Erällä ja on lajin Euroopan mestari.

Seuraava kurssi 1.2-15.3.2023 ke 20.00-21.00 (ei hiihtolomaviikolla 22.2)
Kurssin hinta 90,- (6 kertaa)
Ilmoittaudu: sami(at)tapanilanterveys.fi tai voit maksaa kurssin suoraan tästä
Lisätietoja: sami(at)tapanilanterveys.fi
p. 050 533 3335

Tuntien sisältöä:
 1. Stressinpurku ja rentoutuminen kehonmielen siltaamismenetelmällä.
 2. Tavoitetasapainotus, ratkaisukeskeinen työskentely ja mielikuvarentoutuminen.
 3. Negatiivisten tunteiden purku jännitys-rentoutus menetelmällä.
 4. Meditaation käyttö rauhoittumiseen ja rentoutumiseen sekä tunnetyöskentelyyn.
 5. Hengityksen, kehon asennon ja liikkeen yhteys minuuteen ja tunnetiloihin.
 6. Mindfullness, mindlessness, ydinminä ja identiteetin samaistumiskohteet sekä tarkoituksen löytäminen.

Jokaisella tunnilla on miellyttäviä ja konkreettisia rentoutumisharjoituksia eri teeemoilla!